[Skip to Content]

IBA Montage

Kita ngajak organisasi sampeyan ngirim nominasi menyang Stevie® Awards 2024 (taunan kaping sanga) kanggo Pengusaha Agung, penghargaan paling dhuwur ing jagad kanggo prestasi, tim, lan profesional sumber daya manungsa, lan produk lan layanan anyar, lan pemasok, sing mbantu nggawe lan drive panggonan sing apik kanggo makarya.

Bilih panjenengan badhe namphi paket pendaftaran ingkang nampilaken instruksi jangkep bab toto coro nyiapaken lan ngintunaken calone panjenengan, kintunaken alamat layang elektronik panjenengan wonten mriki lan kito badhe ngintunaken layang elektronik kaliyan panjenengan. Kito ngagungani kebijakan privasi ingkang ketat sanget lan mboten badhe mbagikaken alamat layang elektronike panjenengan sami kaliyan sinten mawon, amargi alesan punopo mawon.

Namung niki mawon halaman wonten situs web niki ingkang badhe njenengan tingal teng boso niki. Sedoyo halaman ingkang sanesipun wonten ing boso Inggris, kados ing wonten paket pendaftaran. Meniko amargi kito ngedahaken nominasi dipunajengaken lebet boso inggris, milanipun profesional bisnis wonten ing donyo sedoyo keparing berpartisipasi lebet proses penilaian.  Selajeng puniki garis ageng saking pangregan meniko, persyaratan pengajengan, lan manfaat kesertaan. Bilih panjenengan mutusaken menawi organisasi panjenengan badhe ngajengaken nominasi dhateng pangregan, kedah emut menawi nominasi panjenengan kedah dipunsiapaken lebet ing boso Inggris.

Bab Pangregan Stevie kagem Perusahaan paling Linangkung

Pangregan Stevie kagem Perusahaan paling Linangkung yaiku setunggal-setunggalipun program pangregen global ingkang ngakeni profesional sumber doyo manungso ugi pamaringi nyambut damel paling sae teng dunyo. Organisasi Stevie Awards, ingkang nyaosaken pangregen, berpusat wonten ing Amerika Serikat. Piyambakipun penyelenggara wolong kompetisi Pengregan Stevie ingkang sanes, ingkang saged panjenengan sinauni teng www.StevieAwards.com. Piala Pangregen Stevie sampun dados salah satunggal bebingah paling dipunidamaken teng dunyo.

Ing taun 2023, Stevie Awards kanggo Pengusaha Agung dianugerahi organisasi lan individu saka luwih saka 28 negara. Klik ing kene kanggo ndeleng dhaptar pemenang ing edisi 2023.

Kategori

Wonten enem jenis kategori pangregen kagem dipilih teng Pangregen Stevie kagem Perusahaan paling Linangkung. Menawi panjenengan milih kagem berpartisipasi, panjenengan badhe milih kategori ingkang sami kaliyan pencapaian ingkang kersa dipundalemi dening organisasi panjenengan, lan mersiapaken nominasi panjenengan sami kalih instruksi kagem kategori kasebat. Ing antawis jenis kategori ingkang wonten meniko kados puniki:

Daftar lan deskripsi kategori wonten lebet ing paket pendaftaran. 

Lebet ing sedoyo kategori panjenengan badhe ngagungani opsi kagem nyaosaken wangsulan keserat inggil pitakenan, utawi video berdurasi ngantos gangsal (5) menit ingkang mangsul pitakenan.

Alesan Kenging Punopo Organisasi Panjenengan Kedah Ngintunaken Nominasi

Kito sampun nyusun daftar 10 alesan kenging punopo organisasi panjenengan kedah ngintunaken nominasi dhateng pangregen. Tingali Daftare Wonten Mriki.

Keprayogen

Organisasi ing jagad iki bisa uga melu. Penghargaan Stevie 2024 kanggo Pengusaha Agung bakal ngakoni prestasi organisasi lan individu wiwit tanggal 1 Januari 2022.

Wates Wekdalipun Pendaftaran

Ana telung tenggat wektu registrasi. 24 April minangka tanggal pungkasan, sing menehi diskon biaya diskon. 22 Mei minangka tanggal pungkasan. Entri pungkasan bakal ditampa nganti tanggal 26 Juni kanthi mbayar biaya pungkasan.

Biaya Mlebet

Nominasi ing separengan ageng kategori mbetahaken pembayaran biaya mlebet, nanging wonten kategori ingkang keparing panjenengan lebetaken gratis. Saben biaya mlebet ingkang dipunbetahaken wonten ing paket pendaftaran. Pembayaran kedah dipunlampahaken ing dollar Amerika Serikat, menawi kaliyan Kartu Kredit, Cek ingkang ditarik ing bank Amerika Serikat, utawi transfer bank.

Kontak

Pangregan Stevie ngagungani perwakilan wonten ing kathah negoro. Perwakilanipun badhe nyaluraken informasi lan ngrewangi organisasi wonten negoro kasebat kangge berpartisipasi ing Pangregan.
Kangge sumerep nopo wonten perwakilan wonten negoro panjenenga, Klik teng mriki.

Panjenengan ugi saged menghubungi penyelenggara teng alamat punika:

The Stevie Awards
10560 Main Street, Suite 519
Fairfax, Virginia 22030, USA
Phone: +1 703-547-8389
Fax: +1 703-991-2397
Email: help@stevieawards.com

 

 

Share