[Skip to Content]

IBA Montage

เราขอเรียนเชิญองค์กรของท่านส่งตัวแทนสำหรับปี 2024 (ครั้งที่9) สำหรับรางวัลสตีวี่อวอร์ด สาขานายจ้างยอดเยี่ยม สาขาความสำเร็จงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลดีเด่นของโลก, ทีมงาน, ผู้เชี่ยวชาญ, ผลิตภัณฑ์ใหม่, การบริการ และผู้ผลิตสินค้าและวัตถุดิบ ซึ่งเป็นผู้ที่สร้างสรรค์และขับเคลื่อนสถานที่ทำงานชั้นเยี่ยมให้เหมาะกับการทำงาน

หากท่านต้องการขอรับคู่มือการสมัคร รวมถึงข้อแนะนำทั้งหมดในการเตรียมและยื่นใบสมัครเป็นผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล ท่านสามารถส่งอีเมล์แอดเดรสของท่านไว้ที่นี่และเราจะส่งอีเมล์ข้อมูลทั้งหมดให้กับท่าน เรามีนโยบายที่เข้มงวด ซึ่งท่านสามารถไว้วางใจได้ว่าเราจะไม่ส่งต่ออีเมล์แอดเดรสของท่านให้กับบุคคลอื่นเป็นอันขาด ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม

ท่านสามารถที่จะเห็นข้อมูลเป็นภาษาไทยได้เฉพาะหน้าเพจนี้เท่านั้น สำหรับหน้าเพจอื่นจะเป็นข้อมูลภาษาอังกฤษทั้งหมดเหมือนกับคู่มือการสมัคร เนี่องจากเราต้องการให้ผู้สมัครส่งใบสมัครเป็นภาษาอังกฤษ เพื่อที่จะให้ผู้เชี่ยวชาญด้านธุรกิจทั่วโลกสามารถที่จะมีส่วนร่วมในกระบวนการตัดสิน โดยข้อมูลต่อไปนี้จะเป็นข้อมูลโดยย่อเกี่ยวกับรางวัล เงื่อนไขในการยื่นใบสมัคร และประโยชน์ของการร่วมงาน หากท่านตัดสินใจว่าองค์กรของท่านต้องการยื่นใบสมัครเพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันรางวัลกรุณาเตรียมข้อมูลในการสมัครเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด

เกี่ยวกับรางวัลสำหรับนายจ้างยอดเยี่ยม

รางวัลสตีวีอวอร์ดสาขานายจ้างยอดเยี่ยมเป็นรางวัลระดับโลกรางวัลเดียวที่จัดเพื่อผู้เชี่ยวชาญด้านทรัพยกรมนุษย์และนายจ้างที่ดีที่สุดของโลก องค์กรรางวัลสตีวี อวอร์ดผู้เสนอรางวัลนี้เป็นองค์กรจากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยมีการจัดการแข่งขันรางวัลสตีวีอวอร์ดในสาขาต่างๆรวมทั้งสิ้น 8 สาขา  ท่านสามารถค้นหาข้อมูลในจากเวปไซต์ www.StevieAwards.com. รางวัลสตีวีอวอร์ดถือว่าเป็นหนึ่งในรางวัลระดับโลกที่เป็นที่ต้องกา มากที่สุดรางวัลหนึ่ง

รางวัลสตีวี่อวอร์ดสำหรับนายจ้างยอดเยี่ยมปี 2023 จะให้รางวัลกับองค์กรและบุคคลจากประเทศต่างๆมากกว่า 28 ประเทศ คลิกที่นี้เพื่อที่จะดูรายชื่อของผู้ชนะ ในรูปแบบของปี 2023

หมวดหมู่รางวัล

สำหรับรางวัลสตีวีอวอร์ดสาขาสาขานายจ้างยอดเยี่ยมมีรางวัลมากมายแบ่งเป็น 6 หมวดหมู่ให้ท่านเลือกหากท่านตัดสินใจเข้าร่วมสมัคร ท่านควรเลือกรางวัลที่เหมาะสมกับ

ความสำเร็จของหน่วยงานที่ท่านต้องการได้รับการยอมรับ และควรเตรียมตัวเข้าร่วมประกวดตามคำแนะนำสำหรับรางวัลประเภทนั้นๆ หมวดหมู่ของรางวัลที่สามารถสมัครได้ มีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

หมวดหมู่นายจ้างแห่งปี

หมวดหมู่ผลงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่ทรัพยากรมนุษย์ส่วนบุคคล

หมวดทีมหมู่ทรัพยากรมนุษย์

หมวดหมู่การแก้ปัญหา การปฏิบัติการ โปรแกรมการอบรมหรือหมวดหมู่มีเดีย

หมวดหมู่ผู้มอบวิธีการแก้ปัญหา

รายชื่อและหัวข้อของแต่ละหมวดหมู่จะอยู่ในคู่มือการสมัคร

ในทุกหมวดหมู่ท่านสามารถเลือกที่จะส่งคำตอบในรูปแบบของการเขียนหรือส่งเป็นวิดีโอนำเสนอคำตอบที่มีความยาวเกิน 5 นาทีก็ได้

เหตุผลว่าทำไมองค์กรของท่านควรยื่นสมัครเป็นผู้เข้าร่วมประกวดรางวัล                  

เราได้จัดทำรายละเอียดเหตุผลรวมทั้งสิ้น 10 ประการ ว่าทำไมท่านควรที่จะยื่นสมัครเป็นตัวแทนในการประกวดรางวัลนี้ ท่านสามารถคลิกเพื่อดูเหตุผลได้ที่นี่ .

ผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมแข่งขัน

ทุกหน่วยงานของโลกสามารถเข้าร่วมได้ โดยในปี 2024 รางวัลสตีวี่อวอร์ดสำหรับนายจ้างยอดเยี่ยม จะพิจารณาจากความสำเร็จขององค์กรและบุคคลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2022

ระยะเวลาสิ้นสุดการรับสมัคร

วันปิดรับสมัครมี 3 ประเภท วันที่ 24 เมษายนเป็นวันสุดท้ายสำหรับการสมัครรอบแรกซึ่งคุณจะได้รับส่วนลดค่าธรรมเนียมแรกเข้า วันที่ 22 พฤษภาคมเป็นวันสุดท้ายสำหรับการสมัครครั้งสุดท้าย สำหรับผู้ที่ส่งใบสมัครล่าช้าสามารถส่งใบสมัครได้จนถึงวันที่ 26 มิถุนายนและจะมีค่าธรรมเนียมเพิ่มเติม

ค่าธรรมเนียมการสมัคร

ส่วนใหญ่แล้วผู้เข้าร่วมแข่งขันจะต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัครรางวัลในแต่ละหมวดหมู่ ซึ่งจะมีรางวัลใน      บางสาขาเท่านั้นที่จะได้รับยกเว้นค่าธรรมเนียมในการสมัคร สำหรับค่าธรรมเนียมอื่นๆนั้น ท่านสามารถดูรายละเอียดได้ในคู่มือการสมัคร โดยการจ่ายเงินค่าธรรมเนียมจะต้องจ่ายเป็นเงินสกุลดอลล่าร์สหรัฐ จ่ายโดยบัตรเครดิต เช็คของธนาคารในสหรัฐอเมริกา หรือชำระโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารโดยตรง

ติดต่อสอบถาม

รางวัลสตีวีอวอร์ดมีตัวแทนอยู่ในหลายประเทศ ตัวแทนเหล่านี้สามารถแนะนำข้อมูลและช่วยเหลือองค์กรใน  แต่ละประเทศในการเข้าร่วมการประกวดรางวัล

ท่านสามารถดูรายละเอียดตัวแทนในแต่ละประเทศได้ คลิกที่นี่

นอกจากนั้นท่านยังสามารถติดต่อผู้จัดงานได้ตามที่อยู่ด้านล่าง

The Stevie Awards
10560 Main Street, Suite 519
Fairfax, Virginia 22030, USA
โทรศัพท์: +1 703-547-8389
โทรสาร: +1 703-991-2397
อีเมล์: help@stevieawards.com

Share