[Skip to Content]

IBA Montage

Zapraszamy Twoją organizację do zgłaszania nominacji do dziewiątej edycji Stevie® Awards for Great Employers 2024, światowej klasy nagród doceniających osiągnięcia w obszarze HR, zespołów i specjalistów, a także nowych produktów i usług oraz dostawców, których pomagają tworzyć i utrzymać wspaniałe miejsca pracy.

Osoby zainteresowane zestawem startowym z kompletem instrukcji, informującym jak przygotować i przesyłać nominacje, prosimy o wpisanie adresu e-mail tutaj. Prześlemy go pocztą elektroniczną. Zapewniamy, że przestrzegamy ścisłej polityki prywatności i nie udostępniamy pozyskanych adresów e-mail osobom trzecim.

To jedyna strona w tej witrynie internetowej, która wyświetla się w tym języku. Wszystkie pozostałe strony są w języku angielskim, podobnie jak zestaw startowy. Sytuacja ta wynika z wymogu przesyłania nominacji w języku angielskim, tak aby w procesie oceny mogli uczestniczyć profesjonaliści z całego świata. Poniższy instruktaż przedstawia pokrótce informacje na temat nagrody, wymagań dotyczących składania nominacji oraz korzyści płynących z uczestnictwa. Decydując się na zgłoszenie organizacji do nominacji, należy pamiętać, że musi być ono przygotowane w języku angielskim.

O nagrodach Stevie Awards for Great Employers

Nagrody Stevie Awards for Great Employers to jedyny program nagród o zasięgu globalnym mający na celu wyrażenie uznania wobec profesjonalistów w dziedzinie zasobów ludzkich oraz najlepszych pracowników na całym świecie. Przyznająca nagrody organizacja Stevie Awards ma siedzibę w Stanach Zjednoczonych. To organizator ośmiu różnych konkursów Stevie Awards – informacje o nich można znaleźć na stronie internetowej www.StevieAwards.com. Trofeum Stevie Awards stanowi jedną z najbardziej cenionych nagród na świecie.

W 2023 roku nagrody Stevie Awards dla najlepszych pracodawców (Stevie Awards for Great Employers) zostały przyznane organizacjom i osobom z ponad 28 państw. Kliknij tutaj, aby wyświetlić listę zwycięzców edycji 2023.

Kategorie

Konkurs Stevie Awards for Great Employers obejmuje sześć kategorii nagród. Decydując się udział, należy wybrać kategorie, które odpowiadają osiągnięciom, za które organizacja chce być uznana, a następnie przygotować nominacje zgodnie z odpowiednimi instrukcjami. Dostępne są następujące rodzaje kategorii:

Listę i opis kategorii można znaleźć w zestawie startowym.

We wszystkich kategoriach będzie możliwość przedłożenia pisemnych odpowiedzi na pytania lub maksymalnie 5-minutowego filmu zawierającego odpowiedzi na pytania.

Powody, dla których warto zgłaszać nominacje

Przygotowaliśmy listę 10 powodów, dla których firmom opłaca się zgłaszać nominacje do nagród. Lista dostępna jest tutaj.

Kryteria kwalifikujące

Zapraszamy do udziału wszystkie organizacje z całego świata. Nagrody Stevie Awards dla najlepszych pracodawców (Stevie Awards for Great Employers) 2024 obejmą osiągnięcia organizacji i osób od 1 stycznia 2022 roku.

Terminy zgłoszeń

Obowiązują trzy terminy związane z rejestracją. Pierwszy termin, oferujący promocyjne opłaty wpisowe: 24 kwietnia. Ostateczny termin: 22 maja. Zgłoszenia po terminie będą akceptowane aż do 26 czerwca, lecz zostaną obłożone dodatkową opłatą.

Opłata wpisowa

Większość kategorii wymaga uiszczenia opłaty za udział, ale jest kilka wyjątków. Wszystkie wymagane opłaty startowe wymieniono w zestawie startowym. Płatności należy dokonać w dolarach amerykańskich – kartą kredytową, czekiem wystawionym w banku amerykańskim albo przelewem bankowym.

Kontakt

Nagrody Stevie Awards mają przedstawicieli w wielu krajach. Do zakresu ich zadań należy dystrybucja informacji i wspieranie udziału organizacji w konkursie.
Informację, czy w danym kraju jest przedstawiciel, można znaleźć tutaj.

Organizatorzy są także dostępni pod następującym adresem:

The Stevie Awards
10560 Main Street, Suite 519
Fairfax, Virginia 22030, USA
Tel: +1 703-547-8389
Fax: +1 703-991-2397
E-mail: help@stevieawards.com

Share